Výběr hudebního nástroje

Dějiny i rozvoj lidské společnosti jsou plně spojené s vývojem hudebních nástrojů. Tak jak se měnila potřeba lidí projevit své umělecké představy nějakým novým způsobem docházelo zcela přirozeně k úpravám a zlepšování těch stávajících.

K běžné zábavě a tanci často vybízející bicí či dřevěné hudební nástroje se již tolik nehodí k náboženským nebo vojenským účelům. Zde se lépe uplaní nástroje žesťové. Pro doprovod zpěváka či k poezii sloužily hudební nástroje dechové.

Music city

Základní rozdělení

  • bicí nástroje
  • strunné nástroje
  • dechové nástroje

Bicí nástroje

Jak je zřejmé již z názvu jde o hudební nástroje, u kterých se tónu dosahuje bouchnutím či cinknutím. Velmi pravděpodobně jde o nejstarší hudební nástroje vůbec. Lze je jednoduše rozlišit na nástroje samozvučné jako je triangl nebo činely kde se zvuk vytváří přímo klepnutím do samotného nástroje. A dále máme nástroje blanozvučné které umožňují hudebníkům vytvořit tóny rozechvěním blan, které jsou z různých materiálů. Blány jsou natažené přes duté tělo hudebního nástroje. Tón je většinou vytvořen bouchnutím dopadem ruky nebo paličky. Mezi hlavní nástroje sem řadíme bubny a tympány.

Music city

Strunné nástroje

jsou takovým typem hudebního nástroje, u kterého je vytvářen zvuk rozechvněním strun. Samotná struna je optimálně napnuta a následně nalazena pro vytvoření požadovaného zvuku. Hlavní představitelé jsou nástroje drnkací jako kytary nebo třeba harfa. Nástroje smykací, které zastupují housle či kontrabas. A nástroje strunné úderné jehož hlavním představitelem je klavír a nástroje příbuzné. 

Dechové nástroje

Tón u dechových nástrojů vzniká prostřednictvím vdechu z plic a dále dle druhu dechového nástroje buď nárazem a následnou vybrací plátku u fagotu či hoboje nebo nárazem na kulatý otvor jako u flétny. Nástroje lze také rozdělit dle materiálu na žesťové, které tvoří trubky a pozouny. Nebo dřevěné, tvořící flétny a klarinety. Samostanou kategorií jsou nástroje dechové vícehlasé. Tady jde o varhany anebo akordeon.

Music city

Toto rozdělení je velmi obecné a nemá za cíl popsat rozdělení hudebních nástrojů zcela a bezchybně. Mělo by sloužit pro základní orientaci zájemcům o nákup prvního hudebního nástroje.

Vyhledávat